Voorwaarden

  • We behandelen elkaar met respect!
  • In ieder coachingstraject ligt de verantwoordelijkheid voor je welzijn voor de volle 100% in jouw handen.
  • Alles wat in de sessie wordt gezegd, zal op geen enkele wijze aan anderen kenbaar worden gemaakt. Als er terugkoppeling aan je werkgever wordt verwacht, zullen we daar aan het begin van het traject glasheldere afspraken over maken.
  • Ieder traject wordt vooraf gegaan door een (telefonische) intake. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt.  Als je na de intake een traject start, zijn de kosten voor de intake gratis. Anders zijn de kosten 50 euro.
  • De sessies vinden plaats in de coachingsruimte van De Planningscoach in Utrecht, Tienhoven, via Skype of telefoon. Dit bepalen we uiteraard in nauw overleg.
  • Een afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen kan als je dat minimaal 48 uur van tevoren doet. Bij minder dan 48 uur worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht. Dit geldt ook voor telefonische coaching en coaching via Skype.
  • Je ontvangt voor ieder traject en/of sessie een factuur van De Planningscoach. Afhankelijk van de afspraken die we hebben gemaakt, betaal je (deels) vooraf.
  • De betalingstermijn van De Planningscoach is 14 dagen. Als je na 21 dagen nog niet betaald hebt, ontvang je een herinnering via de mail. Als er na 30 dagen nog niet betaald is, wordt er 10% administratiekosten in rekening gebracht. Mochten er dringende redenen waarom je niet aan deze verplichtingen kunt voldoen, dan is het aan jou om hierover met mij te communiceren.

Reactie verzenden