Disclaimer

IMPROJECT (Kamer van Koophandel: 30151979), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot deplanningscoach.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. IMPROJECT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op deplanningscoach.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van IMPROJECT.

Beperkte aansprakelijkheid

IMPROJECT spant zich in om de inhoud van deplanningscoach.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deplanningscoach.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van IMPROJECT.
In het bijzonder zijn alle prijzen op deplanningscoach.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De inhoud van deplanningscoach.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. IMPROJECT doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op deplanningscoach.nl. IMPROJECT oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op deplanningscoach.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan IMPROJECT nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij IMPROJECT en haar licentiegevers en bezoekers.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van IMPROJECT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Reactie verzenden